CENTER FOR FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING

- inspiration

- viden

- udvikling

til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Erfaringer fra ‘Den sproglige dimension’

Erfaringerne fra Den sproglige dimension, som CFFLOS har været leverandør på, er nu beskrevet i et informativt og inspirerende hæfte. Læs introduktionen til hæftet her.

National sprogscreening af EUD-elever

National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse. Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det.

Læs mere her!

Kurser

Vi skræddersyr forløb, der passer til din skole. Skriv og hør nærmere: cfflos@evidencenter.dk.

Se også:

Digital læsedidaktik
I gang med sprogscreening
Tolkning af test og anvendelse af resultater

‘Digital faglig læsning’

Hvad sker der med elevens læsning, når skolen udskifter papirbøgerne med i-bøger?

Forskning fortæller os, at eleverne vil tage deres fritidslæsning ind i skolen. Dvs. at de surfer, de orienterer sig fra midten af skærmen og de lader sig let distrahere. Her er altså en stor opgave for underviseren i at strukturere og guide elevernes læsning.

Få et bud på, hvordan du som underviser kan udnytte i-bogens potentialer, samtidig med at du støtter elevens læsning.

DigitalFagligLaesning_haefte_forsideDigital faglig læsning kan downloades her

Nyt

Om ny udgivelse: Digital skrivedidaktik, Jens Jørgen Hansen (red), 2018, læs her

10 ECTS-point på erhvervspædagogisk diplommodul
Det er nu muligt for erhvervsskoler at lade lærergrupper opnå de 10 ECTS-point, ministeriet kræver, ved at deltage i aktionslæringsforløb med fokus på den sproglige dimension. Forløbet suppleres med en teoretisk overbygning i form af et diplommodul på UC-syd. Læs mere: Uddannelse i sprogbaseret undervisning.

At lytte for at lære
Artikel af Lene Illum Skov:
‘At lytte for at lære’ – et deltagerorienteret didaktisk perspektiv på lytning i skolen.
Artiklen sætter fokus på lytning – en central, men overset genstandsfelt, både i forskningen og i skolen. (publiceret i Videnomlæsning)