Abonnement

Bestilling af testen
Screeningsværktøjet koster årligt
kr. 520, hvis skolen screener under 100 elever
kr. 2.600, hvis skolen screener fra 100 og 199 elever
kr. 5.200, hvis skoler screener fra 200 til 499 elever
kr. 7.800, hvis skolen screener 500 eller flere elever.

Gratis adgang til andre test
Med abonnementet på National sprogscreening i EUD opnår skolen gratis adgang til en række andre test i

  • talforståelse
  • engelsk
  • FVU
  • tysk (HHX)
  • EUD-indgangsspecifikke ordforrådstest.

Og der kommer løbende nye test.

Sprogscreeningen understøttes af Center for faglig læsning og skrivning, der tilbyder at opkvalificere lærere og læsevejledere i ungdomsuddannelserne.