Abonnement

Bestilling af testen
Screeningsværktøjet koster årligt
kr. 515, hvis skolen screener under 100 elever
kr. 2.575, hvis skolen screener mellem 100 og 200 elever
kr. 5.150, hvis skoler screener 200 eller flere.

Gratis adgang til andre test
Med abonnementet på National sprogscreening i EUD opnår skolen gratis adgang til en række andre test i

  • talforståelse
  • engelsk
  • FVU
  • tysk (HHX)
  • EUD-indgangsspecifikke ordforrådstest.

Og der kommer løbende nye test.

Sprogscreeningen understøttes af Center for faglig læsning og skrivning, der tilbyder at opkvalificere lærere og læsevejledere i ungdomsuddannelserne.