Den sproglige dimension – et inspirationshæfte

Fastholdelses Taskforce har udgivet et informativt og inspirerende hæfte med de værktøjer og metoder, der er udviklet i forbindelse med indsatsområdet: Den sproglige dimension, som CFFLOS har været leverandør til.

Fastholdelses Taskforce blev nedsat i 2013 af Undervisningsministeriet med det formål at støtte og motivere unge, som har udfordringer med at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Taskforce udviklede 5 indsatsområder, der har været gennemført sammen med 47 erhvervsskoler.

Center for faglig læsning har været leverandør på indsatsområdet: ”Den sproglige dimension”, hvor 11 erhvervsskoler har deltaget. Hæftet henvender sig til alle erhvervsskoler, der ønsker at arbejde med den sproglige dimension i undervisningen for at højne elevernes udbytte af undervisningen og motivere dem til at gennemføre uddannelsen.

Hæftet indeholder fire hovedområder og demonstrerer, hvordan praksis på en skole kan ændres, når læsevejledere og faglærere arbejder sammen.

Sproget i undervisningen
giver et kort introduktion til betydningen af, at eleverne bliver aktive sprogbrugere. Kapitlet afsluttet med 9 velegnede programmer hertil.

Før-, under- og efterlæsning
er didaktiske anvisninger på en undervisningsplanlægning, der fokuserer på eleverne som aktive sprogbrugere og aktive modtagere. Kapitlet indeholder konkrete anvisninger på aktiviteter i de tre faser.

Tre cases
er konkrete bud på undervisningsforløb, der fokuserer på den sproglige dimension.

Første case viser, hvordan faglæreren kan arbejde med fagsprog. Anden case viser, hvordan man kan undervise ud fra (for) svære fagtekster og tredje case viser en undervisning med multimodale tekster. Eksemplerne er så eksemplariske, at de nemt kan omsættes til andre fagområder.

Eksempler fra praksis
er erfaringer fra 4 af de deltagende skoler. Her er inspirerende læsning om, hvordan kursusforløbet ”den sproglige dimension” har haft en effekt på skolerne. Erfaringerne spænder fra læsevejlederens videre arbejde, et lærerkollegies fælles arbejde med ”skoleord” til enkelte læreres undervisning med fokus på den sproglige dimension.

Link til publikationen

illu3 sproget som redskab