Vejledning i brug af EUD-screeningen

I denne materialesamling finder du en række vejledninger til bookning af test og anvendelse af resultaterne.

Bemærk blandt andet:

  • Hvis du bruger UNI-Login, kan du anvende vejledningen til testene med UNI-Login. Ellers skal du bruge vejledningen til testene med skole-login.
  • Øvetesten i materialesamlingen giver dig mulighed for at afprøve testformen på de pc’er, eleverne skal anvende til screeningen.
  • De fleste vælger screeningen uden fritekst-opgaverne, da de kun er nødvendige, hvis du vil have detaljeret indblik i elevernes selvstændige formuleringsevne.
  • Ud over den nationale sprogscreening finder du i materialesamlingen såkaldte indgangsspecifikke test inden for fire erhvervsuddannelsesretninger. De afdækker elevernes førfaglige ordforråd. Testene kan du anvende som et supplement til screeningen.