CENTER FOR FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING

- inspiration

- viden

- udvikling

til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Visualiseringsdesign.dk

Hvordan indgår modaliteter optimalt i dine og skolens læremidler?
Hvordan bør visualiseringer være for at støtte elevernes læring?

eVidenCenter har udviklet et materiale til undervisere, læsevejledere og materialeudviklere, der indeholder en overvejelsesmodel til at træffe valg om brug og udvikling af visualiseringer:
Visualiseringsdesign.dk

National sprogscreening af EUD-elever

National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse. Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det.

Læs mere her!

Kurser

Vi skræddersyr forløb, der passer til din skole. Skriv og hør nærmere: info@ventures.dk.

Se også:

Digital læsedidaktik
I gang med sprogscreening
Tolkning af test og anvendelse af resultater

‘Digital faglig læsning’

Hvad sker der med elevens læsning, når skolen udskifter papirbøgerne med i-bøger?

Forskning fortæller os, at eleverne vil tage deres fritidslæsning ind i skolen. Dvs. at de surfer, de orienterer sig fra midten af skærmen og de lader sig let distrahere. Her er altså en stor opgave for underviseren i at strukturere og guide elevernes læsning.

Få et bud på, hvordan du som underviser kan udnytte i-bogens potentialer, samtidig med at du støtter elevens læsning.

DigitalFagligLaesning_haefte_forsideDigital faglig læsning kan downloades her

Nyt

Digitale læremidler 2.0.  Sparring til AMU-Nordjylland om udvikling af digitale læseguides. Sept. 2023 –

Skolestart på EUD og EUX – at bygge sproglig bro. Oplæg på NOTA’s tre konferencer. Nov. 2023
v/Mads Vesterager Madsen

Digital faglig læsning og skrivning på eud og euxIndlæg på EMU.DK
Hvordan stilladserer vi læreprocesser? E-bøgernes indtog og betydning for de læse-skrive-udfordrede elever.

At lytte for at lære
Artikel af Lene Illum Skov:
‘At lytte for at lære’ – et deltagerorienteret didaktisk perspektiv på lytning i skolen.

Multimodal læsning i elevperspektiv. Undersøgelse fra professionshøjskolen Absalon, sept. 22. Resultater fra forsøg med eye tracking viser forskelle mellem den sikre og usikre læsers digitale læsning.