CENTER FOR FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING

- inspiration

- viden

- udvikling

til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Visualiseringsdesign.dk

Hvordan indgår modaliteter optimalt i dine og skolens læremidler?
Hvordan bør visualiseringer være for at støtte elevernes læring?

eVidenCenter har udviklet et materiale til undervisere, læsevejledere og materialeudviklere, der indeholder en overvejelsesmodel til at træffe valg om brug og udvikling af visualiseringer: Visualiseringsdesign.dk
28. januar 2020 er næste workshop om visualisering og læring.

National sprogscreening af EUD-elever

National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse. Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det.

Læs mere her!

Kurser

Vi skræddersyr forløb, der passer til din skole. Skriv og hør nærmere: cfflos@evidencenter.dk.

Se også:

Digital læsedidaktik
I gang med sprogscreening
Tolkning af test og anvendelse af resultater

‘Digital faglig læsning’

Hvad sker der med elevens læsning, når skolen udskifter papirbøgerne med i-bøger?

Forskning fortæller os, at eleverne vil tage deres fritidslæsning ind i skolen. Dvs. at de surfer, de orienterer sig fra midten af skærmen og de lader sig let distrahere. Her er altså en stor opgave for underviseren i at strukturere og guide elevernes læsning.

Få et bud på, hvordan du som underviser kan udnytte i-bogens potentialer, samtidig med at du støtter elevens læsning.

DigitalFagligLaesning_haefte_forsideDigital faglig læsning kan downloades her

Nyt

Oplæg på Læse- og matematikvejlederforeningens årskursus 26. nov. 2021
EUD-sprogscreeningen, overblik og udvikling i elevernes kompetencer v/Mads Vesterager Madsen

Kursus i digital læsedidaktik på Handerslev Handselsskole for ‘EUD Merkantil går digitalt’, 23. nov. 2021

Digital faglig læsning og skrivning på eud og euxIndlæg på EMU.DK Dec. 2020
Hvordan stilladserer vi læreprocesser? E-bøgernes indtog og betydning for de læse-skrive-udfordrede elever.

Debatindlæg på altinget.dk.
 ‘Sprogligt udfordrede elever skal lære at læse på skærm’.

Udgivelse: Digital skrivedidaktik, Jens Jørgen Hansen (red), 2018, læs her

At lytte for at lære
Artikel af Lene Illum Skov:
‘At lytte for at lære’ – et deltagerorienteret didaktisk perspektiv på lytning i skolen.