Vejledning i brug af EUD-screeningen og andre digitale test

På denne side finder du vejledninger til National Sprogscreening af EUD-elever, samt en række andre digitale test, der er adgang til fra samme sted.

Som skole får I adgang til at booke (bestille), administrere og se testresultater via adressen https://booking.ventures.dk.

Skolens adgang sker med lærerens/vejlederens/administratorens personlige UNI-Login.


Her er en gennemgang til eleverne af, hvordan de finder og arbejder med de enkelte øvelser.

Vejledning til elever – EUD-Screening

Vejledning til elever – Screening i talforståelse – EUD

Sammen med National Sprogscreening af EUD-elever er der desuden adgang til følgende digitale test:
Test Beskrivelse Vejledning
Generel vejledning til EUD-screeningstesten Booking, afvikling af test og træk af testresultater. Vejledning_Sprogscreening
Opfølgning på EUD-screeningen Tiltag som kan sættes i gang på skolen på baggrund af screeningen Vejledning og handlemuligheder National Sprogscreening EUD
Vejledning til eleverne Vejledning i Wordformat

Se også videogennemgangen til eleverne ovenfor

Eleverne kan med fordel afprøve teknikken ved hjælp af øvetesten her.

Vejledning Elever National Sprogscreening
Indgangsspecifikke test Der er adgang til indgangsspecifikke test inden for fire erhvervsuddan­nelses­­retninger. De afdækker elevernes førfaglige ordforråd. Testene kan anvendes som et supplement til screeningen. IndgangsspecifikkeTest

_Vejledning_25032015

Talforståelse Screeningstesten i talforståelse retter sig mod overgangen mellem grundskolen og
erhvervsuddannelserne. Testen kan bruges til afdækning af, hvilket startniveau eleven befinder sig på inden for
grundlæggende talforståelse og problemregning.
Tal_Screening_Vejledning

_2022vers2

Engelsk Testen giver mulighed for, at undervisningen kan differentieres målrettet, idet det er relativt nemt at udlede af den udspecificerede testrapport, hvilke sproglige problemfelter den enkelte elev har. Engelsk_Screening_Vejledning

_11082014

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, kontakt support@ventures.dk

Webinar National sprogscreening

Optagelser af webinar 24. Juni 2021.