Vejledning i brug af EUD-screeningen

På denne side finder du vejledninger til National Sprogscreening af EUD-elever, samt en række andre digitale test, der er adgang til fra samme sted.

Som skole får I adgang til at booke (bestille), administrere og se testresultater via adressen http://booking.ventures.dk.

Skolens adgang sker med lærerens/vejlederens/administratorens personlige UNI-Login.

Vejledning til at give adgang til National Sprogscreening af EUD-elever for elever findes her.

Vejledning til tiltag, der kan igangsættes på baggrund af screeningen findes her.

Forslag til vejledning til eleverne findes her.

Vejledningen til eleverne er i Word-format, så skolen kan bruge teksten i en evt. egen vejledning.

Eleverne kan evt. afprøve teknikken ved hjælp af øvetesten, der findes på denne adresse: http://eud-teknik-test.ventures.dk

Andre screeningstest

Sammen med National Sprogscreening af EUD-elever er der desuden adgang til følgende digitale test:

Test Beskrivelse Vejledning
Indgangsspecifikke test Der er adgang til indgangsspecifikke test inden for fire erhvervsuddan­nelses­­retninger. De afdækker elevernes førfaglige ordforråd. Testene kan anvendes som et supplement til screeningen. IndgangsspecifikkeTest
_Vejledning_25032015
Talforståelse Screeningstesten i talforståelse retter sig mod overgangen mellem grundskolen og
erhvervsuddannelserne. Testen kan bruges til afdækning af, hvilket startniveau eleven befinder sig på inden for
grundlæggende talforståelse og problemregning.
Tal_Screening_Vejledning
_25032015
Engelsk Testen giver mulighed for, at undervisningen kan differentieres målrettet, idet det er relativt nemt at udlede af den udspecificerede testrapport, hvilke sproglige problemfelter den enkelte elev har. Engelsk_Screening_Vejledning
_11082014
Webinar National sprogscreening

Optagelser af webinar 24. Juni 2021.