Kursus: I gang med sprogscreening

Sådan kommer din skole i gang med at bruge Den Nationale sprogscreening af EUD-elever
En indledende sprogscreening giver overblik og indsigt. På 36 minutter afdækker testen den enkelte elevs sproglige niveau.

Formål
At gøre deltagerne parat til at implementere  testen.

Mål
Målet er, at administration og læsevejleder finder en hensigtsmæssig måde at samarbejde på.

Målgruppe
Læsevejledere og administrativt personale

Indhold

  • De praktiske forhold omkring afviklingen
  • Krav til skolens hardware og software
  • Hensigtsmæssig afvikling af testen. Rammer og form
  • Elevinstruktion forud for testen
  • Afprøvning af testen
  • Organisering

Kurset afholdes enten på jeres skole eller på Center for faglig læsning og skrivning.

Kursusholdere
Birgit Faber og Mads Vesterager Madsen

Pris
Afhænger af deltagerantal og kursussted. Kontakt os for pris.

Supplement
Dette kursus kan suppleres med kursus nummer 2 – Tolkning og praktisk anvendelse af testresultater