Tolkning og praktisk anvendelse af testresultater

National sprogscreening af EUD-elever
Hvad skal der ske, når eleverne er sprogscreenet? Læsevejlederen har en central rolle for aflæsningen af screeningsresultaterne, og for at få formidlet resultaterne til faglærerne på en måde, der sikrer at resultaterne kommer i spil i undervisningsplanlægningen og i klasserummet.

Formål
Kurset formål er at give læsevejlederen tolknings- og formidlingskompetencer i forhold til sprogscreeningstesten

Mål
Målet er, at læsevejlederen kan omsætte testens resultater til praktisk undervisning og således anvise relevante handlemuligheder til faglæreren.

Målgruppe
Skolens læsevejledere og særligt interesserede faglærere

Indhold

  • Tolkning af testens resultater
  • Formidling af testresultater til faglærere, lærerteams, faggrupper?
  • Fra testresultat til kompenserende undervisning
  • Udvikling af kompenserende undervisningsmaterialer
  • Brug af it-værktøjer
  • Hvordan kan læsevejlederen støtte faglæreren?

Organisering
Kurset afholdes enten på jeres skole eller på Center for Læsning. Kursusholdere:

Pris
Afhænger af deltagerantal og kursussted. Kontakt os for pris.

Supplement
Dette kursus kan suppleres med kursus nummer 1 – “Sådan kommer din skole i gang med at teste”.