Fra test til undervisning

På dette link kan du læse om:

  • Testens betydning for eleven, skolen, læsevejlederen og faglæreren
  • Tolkning af testens resultater
  • Konkrete anvisninger på, hvordan testens resultater kan omsættes til undervisning