Mads Vesterager Madsen

Fagligt arbejde

Koordinator og underviser på Uddannelse i digital læring (2018- ). Et samarbejde mellem Metropol og Det nationale Videncenter for e-læring.

Udvikler af National sprogscreening af EUD-elever i samarbejde med UC-syd, UC-Lillebælt Videncenter for læsning, en række erhvervsskoler og Det Nationale Videncenter for e-læring (2014-15).

Koordinator og kursusholder på UVM’s indsats: Den sproglige dimension (gråzonesprog), kursusrækker afholdt som action learning forløb med faglærere og læsevejledere på en følgende erhvervsskoler (2014-16): Skive Tekniske, SkoleSOSU Århus, EUC Syd, Tech College Aalborg og IBC, Kolding og Fredericia.

Foredragsholder på konferencer og seminarer om faglig læsning og skrivning, læsevejlederens rolle og om anvendelse af EUD-screeningstesten.

Hverv og udgivelser

Publikation: Digital faglig læsning (2017), Center for faglig læsning og skrivning

DigitalFagligLaesning_haefte_download

Master i IKT og læring: Multiliteracy som mål og middel for EUD-elever med svage læse- og skrivekompetencer.

Artikel: Læsepædagogen 2016 – 2, Nationalt sprogscreeningsværktøj til EUD,

Idehæfte: Blended learning som støtte i faglige læse­ og skriveprocesser, (2010), http://www.evidencenter.dk/

Ansættelse
Ved Aarhus Business College siden 1996. Fungerende pædagogisk konsulent, læsevejleder og underviser i dansk og it samt i FVU-dansk. Desuden tilknyttet Det Nationale Videncenter for e-læring som konsulent / @ventures.