Den sproglige dimension – et aktionslæringsforløb

Formål
At gøre faglærere bevidste om betydningen af den sproglige dimension i alle fag og omsætte denne viden til undervisning.

Mål
Målet er, at faglæreren får ny viden og nye værktøjer, der sætter ham/hende i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med henblik på, at eleverne får øget udbytte af undervisningen og fastholdes i uddannelsen.

Målgruppe
Faglærere – eventuelt med deltagelse af skolens læsevejledere

Indhold
• Fagord og gråzoneord
• Før-, under- og efterlæsning
• Kollegial vejledning
• Skriv forståeligt til eleven
• Vurdering af undervisningsmidler

Se artikel om indhold og erfaringer fra tidligere gennemførte forløb.

Organisering
Kurset afholdes enten på jeres skole eller på Center for Læsning.
Kursusholdere: Lene Illum Skov, Hanne Brixtofte Petersen, Birgit Faber, Mads Vesterager Madsen (alt efter deltagerantal)

Pris
Afhænger af deltagerantal og kursussted. Kontakt os for pris.