Baggrund for testen

National Sprogscreening af EUD-elever er udviklet af eVidenCenter, Det Nationale Center for e-læring, som en del af Undervisningsministeriets program “Bedre faglig læsning og skrivning”. Udviklingen er sket i samarbejde med Aarhus Tech, SOSU Aarhus, Nationalt videncenter for læsning og VIFIN, Videncenter for integration.
 Sammen med anvendelsen af det digitale testsystem @venX til afvikling af testene, er der skabt en helt unik mulighed for at tilbyde alle erhvervsskoler digitale screeninger, der kan tilgås direkte fra Elevplan.