Lene Illum Skov

Fagligt arbejde

  • Projektleder og konsulent på Undervisningsministeriets ”Den sproglige dimension – gråzonesprog” (under fastholdelsestaskforcen).
  • Følgeforskning i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning:  ”Samarbejdet mellem læsevejleder og faglærere” med fokus på sprogbaseret undervisning i fagene
  • Konsulent ”Styrk sproget – indsats for tosprogede børn og unge i alle kommuner” , Undervisningsministeriet
  • Konsulent tosprogstaskforcen – kurser og pædagogiske temadage for hele skoler – fokus sprog og tekster (faglig læsning) og målstyret undervisning.
  • Kvalitetssikring af digital sprogscreening EUD (Nationalt Videncenter for læsning)
  • Konsulent Læs for livet (Danmarks Lærerforening)
  • Skoleudviklingsforløb i forbindelse med implementering af genrepædagogik , faglig læsning og dansk som andetsprog
  • Diverse efteruddannelseskurser for lærere med fokus på dansk som andetsprog, sproglig udvikling, læsning og faglig læsning
  • Underviser og modulansvarlig på PD-modulerne på læsevejlederuddannelsen og i dansk som andetsprog.

Udgivelser
”Læseguides til digitale didaktiske læremidler” in: Carlsen, Dorthe og Jens Jørgens Hansen (red.): Digital læsedidaktik, Akademisk, 2015

Ansættelse
UC Syd, Udvikling og Forskning, Videncenter for Almen pædagogik og Formidling

Aktuelt
Lige nu er jeg særligt optaget af erhvervskoleverdenen, hvilket blandt andet udspringer af mit arbejde med projektet “Den sproglige dimension”.

Aktuelt arbejder jeg med et følgeforskningsprojekt på erhvervsskolerne, der handler om at undersøge læsevejlederfunktionen på erhvervsskolerne. I et samarbejde mellem UC Syd, Nationalt Videncenter for Læsning, og A.P. Møller-fonden sættes fokus på læsevejledernes muligheder for i samarbejde med faglærere at styrke elevernes læring med særligt fokus på faglig læsning og generel sproglig udvikling i fagene. Det er i høj grad den professionelle relation mellem vejleder og faglærer, der skal beskrives og udvikles. Undersøgelsen knyttes til Region Syddanmarks indsats “Læseløft Syd”, som har til formål at styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Erhvervsskolerne EUC Syd med afdelinger i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, Hansenberg i Kolding og Rybners i Esbjerg er gået sammen om projektet.  

Læsevejlederne på de tre institutioner gennemfører i løbet af projektperioden en række aktionslæringsforløb med deres faglærer-kolleger på skolerne. Vi følger og undersøger dette arbejde for derigennem at få viden om læsevejledernes professionelle vilkår og muligheder.

Resultaterne fra følgeforskningen fremlægges på Læsevejlederforeningens landsdækkende konference den 6. december 2016 i Torvehallerne i Vejle.