Kursus: Digital læsedidaktik

”Begrebet ’digital læsedidaktik’ er et kampagnebegreb” skriver Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen i indledningen til deres bog med samme titel. Videre skriver de: ”Når vi bruger begrebet ’digital læsedidaktik’, er det for at sætte fokus på, at læsning af digitale tekster og læring i digitale læringsmiljøer kræver nye didaktiske valg. Læreren må planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med digitale tekster på nye måder.” Hvad betyder dette for undervisningen i ungdomsuddannelserne?

Formål
At gøre deltagerne i stand til at træffe hensigtsmæssige didaktiske valg, når der arbejdes i digitale læringsmiljøer.

Mål
Målet er, at læsevejledere og undervisere får kendskab til forskningen på området og bliver inspireret til at arbejde videre med en digital læsedidaktik. Få konkrete værktøjer som kan anvendes i den daglige undervisning med i-bøger og andre digitale læremidler.

Målgruppe
Undervisere på EUD / EUX og læsevejledere

Indhold
Det siger forskningen om digital læsning – Lene Illum Skov, medforfatter til bogen ’Digital læsedidaktik’, vil opsummere forskningen på området.

Hvordan omsættes teorien til praksis? Vi giver konkrete eksempler og ideer til, hvordan elevens digitale læsning understøttes.

  • Hvilke særlige udfordringer møder eleven, når i-bøger overtager papirbogen
  • Hvilke værktøjer og metoder kan understøtte elevens læsning af digitale læremidler
  • Når du selv er forfatter af online tekster – hensigtsmæssig brug af video, billeder, tekster mv.

Organisering
Kurset er et heldagskursus. Kurset afholdes på Center for faglig læsning og skrivning eller som et skolebaseret kursus.

Kursusholdere:
Birgit Faber og Mads Vesterager Madsen

Pris
Afhænger af deltagerantal og kursussted. Kontakt os for pris.