Birgit Faber

Fagligt arbejde

  • Udvikler af den Nationale test til sprogscreening af EUD elever – et samarbejde mellem UC Syddanmark, UC Lillebælt, Nationalt Videncenter for Læsning og Nationale Videncenter for e-læring, Aarhus Business College (2014 – 15).
  • Koordinator og kursusholder på UVM’s indsats: Den sproglige dimension – gråzonesprog. Kurserne er kursusrækker afholdt som action learning forløb med faglærere og læsevejledere på en række erhvervsskoler (20014 – 16).
  • Foredragsholder på konferencer og seminarer om faglig læsning og skrivning, læsevejlederens rolle og om anvendelse af EUD-screeningstesten.

Udgivelser

  • Digital faglig læsning, Center for faglig læsning og skrivning (2017), DigitalFagligLaesning_haefte_download
  • Faber & Mulvad: Faglig læsning i erhvervsuddannelserne, Dansklærerforenings forlag, 2012
  • Andersen & Faber: Lær dit fagsprog – Dansk i brug serie, Dansklærerforeningens forlag 2009
  • Faber & Thomsen: Skriv din historie – Dansk i brug serien, Dansklærerforeningens forlag 2007
  • Artikler: Dansk Noter, 2011. Om faglig læsning. Læsepædagogen, 2016. Om anvendelsen af EUD sprogscreeningen. Læsepædagogen 2016 – 2, Nationalt sprogscreeningsværktøj til EUD,
  • Med i redaktionsgruppen på Dansklærerforeningens Fællesskrift 2006 – 2012

Ansættelse
Ansat ved Aarhus Business College siden 1990. Fungerende underviser i dansk og samfundsfag fra niveau C til A samt FVU-dansk, læsevejleder og desuden tilknyttet Det Nationale Videncenter for e-læring / @ventures som konsulent.

Personligt
Jeg synes jobbet som lærer er sjovt, udfordrende og givende. Jeg brænder for at undervise, og jeg synes jobbet er rigtigt sjovt, når der er intensitet i klasserummet, og når jeg kan mærke, at der sker noget hos eleven. Jeg er også optaget af at udvikle løsninger i et kollegafællesskab og finde veje og metoder, der ændrer skolekulturen. Jeg ser implementeringen af faglig læsning som en metode til at skabe forandring i klasserummet og i skolekulturen.